นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรม English Camp ระดับอนุบาล 1 - 3
จำนวนผู้เข้าชม : 6,296 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 ต.ค. 2563

วันที่ 6-8 ตุลาคม 2563  กลุ่มบริหารงานปฐมวัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จัดกิจกรรม English Camp ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเรียน โดยแบ่งฐานความรู้ต่างๆ เป็น 5 ฐาน พร้อมกับมีเกมทางด้านภาษา ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก