นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » ประกวดมารยาทไทย ระดับอนุบาล
จำนวนผู้เข้าชม : 866 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2563

 วันที่ 28 ตุลาคม 2563  กลุ่มบริหารงานปฐมวัยจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย เนื่องในงานสัปดาห์รักษ์วิถีไทย ปีการศึกษา 2563 ณ  แผนกอนุบาลโรงเรียนเทพมิตรศึกษา