นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรม Back to school
จำนวนผู้เข้าชม : 11810 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ธ.ค. 2563

 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล ร่วมกับกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม Back to school ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา