นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » พิธีประดับเข็ม
จำนวนผู้เข้าชม : 13407 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ธ.ค. 2563

 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล ร่วมกับกิจการนักเรียน จัดพิธีประดับเข็ม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา