นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » การฝึกภาคสนามออนไลน์ นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 และ ปี 3
จำนวนผู้เข้าชม : 16,709 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2564
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 2 และ ปี3 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมการฝึกภาคสนามออนไลน์ โดยรับการฝึกจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 45 ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ตามกำหนดวันดังนี้
วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 08.00-12.00 . ชั้นปี 2 ชาย
วันที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 08.00-12.00 . ชั้นปี 2 หญิง
วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 08.00-12.00 . ชั้นปี 3 หญิง
วันที่ 3 มี.ค. 2564 เวลา 08.00-12.00 .   ชั้นปี 3 ชาย