นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
จำนวนผู้เข้าชม : 32,374 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2564

 วันที่ 27 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โดยมีวิทยากรจากค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาให้ความรู้กับลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา