นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » ครูและบุคลากรร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปกป้องคุ้มครอง
จำนวนผู้เข้าชม : 19,667 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2564

 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM เรื่อง "การปกป้องคุ้มครองนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก" เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรมาพัฒนาเพื่อการปกป้องคุ้มครองนักเรียนต่อไป