นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
จำนวนผู้เข้าชม : 18,573 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 พ.ย. 2564

 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ  “เด็กชายพิพัฒนพร  ช่วยทอง ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ในความสามารถด้านคณิตศาสตร์  จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563” โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชนภรณ์  อือตระกูล  รองศึกษาธิการจังหวัด  สุราษฎร์ธานี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร