นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรม "Happy School น้ำดื่มเพื่อน้อง" เพื่อดูแลคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้
จำนวนผู้เข้าชม : 3,663 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 มิ.ย. 2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ได้จัดกิจกรรม "Happy School น้ำดื่มเพื่อน้อง" เพื่อดูแลคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ให้กับโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ให้สะอาดได้ตามมาตรฐานของ กปภ. และตรวจสอบระบบประปาภายในโรงเรียนให้มีความพร้อมใช้งานก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563