นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » อบรมเชิงปฏิบัติการ "เวทคณิต ศาตร์แห่งการคิดเลขเร็ว"
จำนวนผู้เข้าชม : 1540 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2563

เมื่อวันที่ 11 - 12 ก.ค. 2563 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีจัดอมรมเชิงปฏิบัติการ "เวทคณิต ศาตร์แห่งการคิดเลขเร็ว" ณ ห้องประชุมอาสนวิหารราฟาเอล และมีการถ่ายทอดไปยังโรงเรียนในสังกัดผ่าน application True VROOM