นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » โรงเรียนพลังงานชุมชน
จำนวนผู้เข้าชม : 508 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ส.ค. 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกลุ่มบริหารงานทั่วไป งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาสรุปบทเรียนการดำเนินงาน และวิธีการใช้งานเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ให้กับนักเรียนต้นแบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก    นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาส่งมอบเทคโนโลยีประหยัดพลังงานให้กับโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ตามกิจกรรมโรงเรียนพลังงานชุมชน (ปี 2562) “โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน” ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา