นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมขยะแลกไข่ ,น้ำยาเอนกประสงค์ ,ปุ๋ยไส้เดือน ,น้ำหมักชีวภาพ ในวันที่ 30 กัยนายน 2563 เวลา 13.00 -15.00 น.
จำนวนผู้เข้าชม : 42,791 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ก.ย. 2563

 โครงการสร้างเสริมจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมขยะแลกไข่ ,น้ำยาเอนกประสงค์ ,ปุ๋ยไส้เดือน ,น้ำหมักชีวภาพ ในวันที่ 30 กันยายน 2563  เวลา 13.00 -15.00 น.  ใต้ตึกอาคารดอนบอสโก ผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู หรือผู้ที่มีความประสงค์ ที่จะนำขยะรีไซต์เคิลมาแลกได้  ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น