นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมของโรงเรียน
จิตอาสา ... ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะริมชายหาด
15 ต.ค. 2563
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12 ต.ค. 2563
กิจกรรม English Camp ระดับอนุบาล 1 - 3
06 ต.ค. 2563
โครงการสร้าง และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
23 ก.ย. 2563
กิจกรรมธรรมะปฐมวัย และกิจกรรมหนูน้อยวัยใสหัวใจคุณธรรม
22 ก.ย. 2563
กิจกรรม "วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ"
21 ก.ย. 2563
สถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี
08 ก.ย. 2563
โรงเรียนพลังงานชุมชน
20 ส.ค. 2563
กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนระดับปฐมวัย
11 ส.ค. 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
11 ส.ค. 2563
โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓
07 ส.ค. 2563
กิจกรรมบริจาคโหลิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
03 ส.ค. 2563
กิจกรรมไหว้ครูระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563
30 ก.ค. 2563
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
30 ก.ค. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ "เวทคณิต ศาตร์แห่งการคิดเลขเร็ว"
11 ก.ค. 2563
มาตรการการป้องกันโรค COVID-19 ของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
01 ก.ค. 2563
กิจกรรม "Happy School น้ำดื่มเพื่อน้อง" เพื่อดูแลคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้
30 มิ.ย. 2563
อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขอนามัยในการป้องกันโรคโควิด 19
23 มิ.ย. 2563
การตรวจ ติดตาม เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19
16 มิ.ย. 2563