นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนระดับปฐมวัย
11 ส.ค. 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
11 ส.ค. 2563
โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓
07 ส.ค. 2563
กิจกรรมบริจาคโหลิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
03 ส.ค. 2563
กิจกรรมไหว้ครูระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563
30 ก.ค. 2563
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
30 ก.ค. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ "เวทคณิต ศาตร์แห่งการคิดเลขเร็ว"
11 ก.ค. 2563
มาตรการการป้องกันโรค COVID-19 ของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
01 ก.ค. 2563
กิจกรรม "Happy School น้ำดื่มเพื่อน้อง" เพื่อดูแลคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้
30 มิ.ย. 2563
อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขอนามัยในการป้องกันโรคโควิด 19
23 มิ.ย. 2563
การตรวจ ติดตาม เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19
16 มิ.ย. 2563