นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
ชื่อ - สกุล : บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการโดยตำแหน่ง
นายอมรเทพ สุริปะ
ชื่อ - สกุล : นายอมรเทพ สุริปะ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการโดยตำแหน่ง
ซิสเตอร์พวงผกา ราชธน
ชื่อ - สกุล : ซิสเตอร์พวงผกา ราชธน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการโดยตำแหน่ง
นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ชื่อ - สกุล : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการโดยตำแหน่ง
นายทรงราชย์ ศรีระหงษ์
ชื่อ - สกุล : นายทรงราชย์ ศรีระหงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนอุปภัมถ์
นายยุทธการ กอบวัฒนกุล
ชื่อ - สกุล : นายยุทธการ กอบวัฒนกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้จัดการวิทยาลัยดอนบอสโก
นางอัมพร เมฆฉาย
ชื่อ - สกุล : นางอัมพร เมฆฉาย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : นักประชาสัมพันธ์
นายบุนยธร สุนทร
ชื่อ - สกุล : นายบุนยธร สุนทร
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
นางรดา อัครเมธีกุลล์
ชื่อ - สกุล : นางรดา อัครเมธีกุลล์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ครู กศน. เมืองสุราษฎร์ธานี