นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางวิจิตรา ไทยปาน
ครู
ครูประจำชั้น ป.5/1
นายกัลยวรรธน์ สุวรรณมณี
ครู
ครูประจำชั้น ป.5/1
นางวิภารัตน์ พรหมภักดี
ครู
ครูประจำชั้น ป.5/3

นางสาวศิริลักษณ์ แซ่เหล้า
ครู
ครูประจำชั้น ป.5/3
นายวิศรุต เสืออินโท
ครู
ครูประจำชั้น ป.5/3
นายยงศักดิ์ เฉิดฉายมณีนิล
ครู
ครูประจำชั้น ป.5/4

นายวัชรินทร์ อินทร์สุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น ป.5/5
นางวัลลวดี ศรีสมบัติ
ครู
ครูประจำชั้น ป.5/6