นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ครูเด็กเล็ก
นางกัณนิกา ทองโชติ
ครู
ประจำชั้น ด.ล.A
นางจุรีรัตน์ สกุลธนา
ครู
ประจำชั้น ด.ล.B