นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางอรพันธ์ มีชัย
ครู
ครูประจำชั้น ป.2/1
นางจินตนา ธุถาวร
ครู
ครูประจำชั้น ป.2/1
นางภัสสร เกียรติพิริยะ
ครู
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสาววันดี วิชัยดิษฐ์
ครู
ครูประจำชั้น ป.2/3
นางสีฟ้า สิทธิเกษมกิจ
ครู
ครูประจำชั้น ป.2/3
นางวาสนา ม่วงทอง
ครู
ครูประจำชั้น ป.2/4

นางสาวพัชนี ศรีประดิษฐ
ครู
ครูประจำชั้น ป.2/4
นางสาวอุษณีย์ แป้นหนู
บุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ป.2/4