นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ประกันอุบัติเหตุ
จำนวนผู้เข้าชม : 33,569 ครั้ง

ประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

พี.เอ. นักเรียน ปีการศึกษา 2563 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด(มหาชน)

- คุ้มครองนักเรียน ครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน โดยมีผลประโยชน์ความคุ้มครอง การสูญเสียชีวิต และค่าชดเชยการรักษาพยาบาล

ความคุ้มครอง

              - ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย จากอุบัติเหตุทุกชนิด ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการศึกษา หรือประกอบกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกเวลาเรียน การเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและสถานศึกษา เดินทางท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การเดินทางทางอากาศ เล่นหรือซ้อมกีฬา แม้พักผ่อนอยู่กับบ้าน รวมคุ้มครองถึงภัยพิเศษตามแผนที่เลือก (แผน4)