นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ประกันอุบัติเหตุ
จำนวนผู้เข้าชม : 49,966 ครั้ง

 

 ประชาสัมพันธ์ 

 

       ขณะนี้สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ นักเรียนและบุคลาการทางการศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 2564 ได้เปลี่ยนให้บริษัททิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องจากอุบัติเหตุ แก่นักเรียนและ บุคลาการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามผลประโยชน์ที่ได้รับ 

    1. กรณีเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ   100,000  บาท

    2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ (จากรถมอเตอร์ไซต์ และอุบัติเหตุอื่นๆ )  10,000  บาท ต่อครั้ง 

  ปล. ขอให้สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลก่อน แล้วนำใบเสร็จ  ใบรับรองแพทย์  บัตรประจำตัวประชาชน  มาตั้งเบิก ที่งานอนามัย (เดือนสิงหาคม 2564)

           สำหรับ ค่ารักษาพยาบาล ปีการศึกษา 2563  ให้มาตั้งเบิกที่งานอนามัยได้ตามปกติ

 

                                                                                                                                                                                                                              กลุ่มงานอนามัย