ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียน


E - Money

ระบบตรวจสอบเงินเดือน

Download Document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ


Gallery

คลังภาพกิจกรรมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗”  ณ อิมแพค  เมืองทองธานี

Read more...

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างวันที่ 16-18  กุมภาพันธ์  2558  ณ วาสนาดี รีสอร์ท   จ.ราชบุรี

Read more...

การสอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 เริ่มสอบวันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2558 , 2 มีนาคม 2558 และ 3 มีนาคม 2558

การสอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 เริ่มสอบวันที่ 26 กุมพาพันธ์ 2558 , 2 มีนาคม 2558 และ 3 มีนาคม 2558

การสอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 2 และ 3 เริ่มสอบวันที่  2 มีนาคม 2558 และ 3 มีนาคม 2558

 การสอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 4 และ 5 เริ่มสอบวันที่ 26 กุมพาพันธ์ 2558 และ 27 กุมพาพันธ์ 2558

Read more...

กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจัดงานวิชาการ ภายใต้ชื่อ  “เทพมิตรวิชาการและสิ่งแวดล้อมไทย”  ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2558โดยได้รับเกียรติจาก นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

Read more...

ภาพกิจกรรม