ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียน


E - Money

ระบบตรวจสอบเงินเดือน

Download Document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ


Gallery

คลังภาพกิจกรรมทั้งหมด

"น้อมจิตวันทา  บูชาคุณครู  กตัญญูกตเวที"

 เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น โดยมีบาทหลวงทรงราชย์  ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมชมการแสดงของนักเรียน และได้มอบรางวัลเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับ คุณครูที่ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย และคุณครูที่ทำงานครบ 20 ปี  

Read more...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนเทพมิตรศึกษา มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตร "โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E  ประเทศไทย"เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2558  ที่ผ่านมา  ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more...

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม  2558 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติตนด้านการเรียน แนวทางการปฎิบัติตนด้านระเบียบวินัย และร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ สัมพันธ์กลุ่ม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงทรงราชย์  ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ให้โอวาทในการปฎิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี ให้กับนักเรียนอีกด้วย  

Read more...

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  และเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาลโดยนำวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เปิดการแสดงสด ณ ตลาดถนนคนเดิน และห้างเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานีเพื่อนำเงินรายได้ และสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล 

Read more...

ภาพกิจกรรม