ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียน


E - Money

ระบบตรวจสอบเงินเดือน

Download Document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ


Gallery

คลังภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิต-ภาษา ปีการศึกษา 2558 

Read more...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2558

Read more...

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Read more...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ห้องโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทย์-คณิต และศิลป์ภาษาจีน ปีการศึกษา2558 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยมีรายชื่อตามประกาศนี้

Read more...

ภาพกิจกรรม