ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียน


E - Money

ระบบตรวจสอบเงินเดือน

Download Document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ


Gallery

คลังภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

วันที่ 26   มิถุนายน  2558  กลุ่มบริหารงานทรัพยาเพื่อการศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14  , สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงพลังงาน และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก "7พันล้านฝัน 7พันล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก"    โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การนำขยะมาแลกไข่ไก่ , เล่นเกมตอบปัญหา , การจัดป้ายนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การใช้พลังงาน และการคัดแยกขยะ เป็นต้น ณ ใต้อาคารดอนบอสโก  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

Read more...

ประมวลภาพ กีฬา-กรีฑาสี 2558 กิจกรรม Thepmitrsuksa Sport Day  ระหว่างวันที่ 3-21  สิงหาคม  2558  ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

http://www.thepmitr.ac.th/gallery/index.php?level=album&id=63

Read more...

"น้อมจิตวันทา  บูชาคุณครู  กตัญญูกตเวที"

 เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น โดยมีบาทหลวงทรงราชย์  ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมชมการแสดงของนักเรียน และได้มอบรางวัลเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับ คุณครูที่ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย และคุณครูที่ทำงานครบ 20 ปี  

Read more...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนเทพมิตรศึกษา มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตร "โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E  ประเทศไทย"เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2558  ที่ผ่านมา  ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more...

ภาพกิจกรรม