ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียน


E - Money

ระบบตรวจสอบเงินเดือน

Download Document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ


Gallery

คลังภาพกิจกรรมทั้งหมด

กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจัดงานวิชาการ ภายใต้ชื่อ  “เทพมิตรวิชาการและสิ่งแวดล้อมไทย”  ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2558โดยได้รับเกียรติจาก นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

Read more...

เมื่อวันที่  22  มกราคม  2558  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more...

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557

Read more...

เมื่อวันที่ 17  มกราคม  2558  คณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "วันครู สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2"  โดยมีโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมถึง 8 โรงเรียน

Read more...

ภาพกิจกรรม