ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์

กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

พิธีมอบประกาศนียบัตร

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบิน 5

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมต้านภัยยาเส…

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมต้านภัยยาเส…

กิจกรรมดีๆจาก กฟผ.

กิจกรรมดีๆจาก กฟผ.

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา2556

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา2556

พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับชั้น ม.6

พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับชั้น ม.6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2556

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2556

ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ ครั้งที่ 11

ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ ครั้งที่ 11

ข่าวประกาศ

พิธีมอบประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตร

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 56

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 56

กิจกรรมบัณฑิตน้อย

กิจกรรมบัณฑิตน้อย

ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์

ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์

TOP