โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

  THEPMITRSUKSA SCHOOL
ยูทูบ-เทพมิตร ไลน์-เทพมิตร ไลน์-อนุบาล

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ในราคาพิเศษเข็มละ 500 บาท
โดยได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลในการให้บริการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมอาสนวิหารราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โดยกำหนดฉีดเข็มที่ 1 ในวันที่ 27- 29 มิถุนายน 2562
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ 077-272-061 ต่อ 401 (ห้องพยาบาล)

   +++++++++++++++++++++++++++++++++

:: ประกาศข่าวสาร ::

+++++++++++++++++++++++++++++++++