โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

  THEPMITRSUKSA SCHOOL

ยูทูบ-เทพมิตร ไลน์-เทพมิตร ไลน์-อนุบาล

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมหกรรมกีฬา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ๒๕๖๒
วีดีโอแนะนำโรงเรียนเทพมิตรศึกษา

   

   กำหนดการสอบปลายภาค 1/2562 ของนักเรียน ทุกระดับชั้น
+++++++++++++++++++++++++++++++++

:: ประกาศข่าวสาร ::

+++++++++++++++++++++++++++++++++


ข่าวประชาสัมพันธ์
×
Paris

ประกาศ !!! ปิด-เปิด ภาคเรียน ของนักเรียนระดับปฐมวัย