ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางนวลชรินทร์ วงษ์เทเวศ
ครู
ครูประจำชั้น ป.1/1 CER
นางสีฟ้า สิทธิเกษมกิจ
ครู
ครูประจำชั้น ป.1/1 CER
นางวิมลรัตน์ ยิ้มประเสริฐ
ครู
ครูประจำชั้น ป.1/2 CER

นางสาวณัฐชญา เรืองแพ
ครู
ครูประจำชั้น ป.1/2 CER
นางสินาถ วิสค์
ครู
ครูประจำชั้น ป.1/3
นางพิมพ์ปวีณ์ วิชัยดิษฐ์
ครู
ครูประจำชั้น ป.1/3

นางบุญชุบ สอนขำ
ครู
ครูประจำชั้น ป.1/4
นางสาวสุดาวรรณ สมคิด
ครู
ครูประจำชั้น ป.1/4