นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำขวัญ
จำนวนผู้เข้าชม : 50,496 ครั้ง

คำขวัญ

                     วันรับเทียบวิทยฐานะ ไม่ใช่การถึงสถานีปลายทางในการเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนเป็นการรับรองว่า โรงเรียนนั้นๆ มีเครื่องมือพร้อม เพื่อนนำนักเรียนให้ลุถึงเป้าหมายแห่งการศึกษาได้ ขณะที่พวกเธอ นักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา กำลังยินดีขอให้พวกเธอระลึกถึงคติพจน์ฝรั่งเศส ที่ว่า

                     ศักดิ์ศรีบังคับ ยิ่งเราเกิดมาในตระกูลสูงเพียงใด ก็ต้องละเว้นกิจการทุกอย่างที่ไม่สมเกียรติ ทำแต่กิจการที่สมฐานะ ยิ่งเราเป็นนักเรียนเทพมิตรศึกษา ก็ต้องทำตนให้สมกับการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ทั้งด้านการศึกษา ศีลธรรม และพลานามัย

 

                                                                                                                                                   ป.คาเร็ตโต