ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียน


E - Money

ระบบตรวจสอบเงินเดือน

Download Document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ


Gallery

คลังภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

      กิจกรรม Thepmitrsuksa Sport Day  ระหว่างวันที่ 3-21  สิงหาคม  2558  ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

 

Read more...

 เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม  2558  กลุ่มบริหารงานทรัพยากรเพื่อการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องประชุมราฟาเอล  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

Read more...

 เมื่อวันที่ 29  กรกฏาคม  2558  กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  บริเวณใต้อาคารฟรีเยรีโอ โดยกิจกรรมครั้งนี้ เจ้าอาวาสได้ให้เทศนา เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน แก่คณะครูนักเรียน และตัวแทนคณะครู  นักเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา นำเทียนพรรษา เงินทำบุญ เครื่องสังฆทาน ไปถวาย  ณ วัดพุทธบูชา  ต.ขุนทะเล   จ.สุราษฎร์ธานี 

Read more...

 

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ "การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา แด่ครูผู้สอนในโรงเรียน เครือข่ายสะเต็มศึกษา " ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยคณะวิทยากรครูพี่เลี้ยงสะเต็ม สสวท. ระหว่างวันที่ 25-26  กรกฏาคม 2558 ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more...

ภาพกิจกรรม