วันที่ 17 พฤศจิกายน  2557  กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล  จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระสังฆราช พณฯ เปโตร  คาเร็ตโต  โดยบาทหลวงทรงราชย์  ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ให้เกียรติเป็นผู้ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เพื่อให้คณะครู  นักเรียน รู้รำลึก และสำนึกถึงบุญคุณของท่านเสมอ อีกทั้งยังเปิดกิจกรรมสัปดาห์ พระคัมภีร์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 นี้ด้วย

Read more...

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2   ระหว่างวันที่ 2-6  พฤศจิกายน 2557  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  วัดเขาพระอานนท์    ตำบลเขาศรีวิชัย  อำเภอพุนพิน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more...

เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน  2557  กลุ่มบริหารงานทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้ปกครอง ครู นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องประชุมราฟาเอล  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

Read more...

เมื่อวันที่ 12 -16  ตุลาคม  2557  กลุ่มบริหารงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ  นำนักเรียนโครงการพิเศษ และคณะครู ไปทัศนศึกษา ดูงานของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  อาทิ  เก็นติ้งไฮแลนด์  จตุรัสเมอเดก้า Merlion Park เกาะเซ็นโตน่า  ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์

Read more...

ภาพกิจกรรม

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8