ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียน


E - Money

ระบบตรวจสอบเงินเดือน

Download Document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ


Gallery

คลังภาพกิจกรรมทั้งหมด

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม  2558 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติตนด้านการเรียน แนวทางการปฎิบัติตนด้านระเบียบวินัย และร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ สัมพันธ์กลุ่ม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงทรงราชย์  ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ให้โอวาทในการปฎิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี ให้กับนักเรียนอีกด้วย  

Read more...

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  และเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาลโดยนำวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เปิดการแสดงสด ณ ตลาดถนนคนเดิน และห้างเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานีเพื่อนำเงินรายได้ และสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล 

Read more...

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานปฐมวัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้นเพื่อแนะนำผู้อำนวยการบาทหลวงทรงราชย์  ศรีระหงษ์  คุณครูประจำชั้น รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อควรปฎิบัติของนักเรียน  หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ณ อาคารแก้วสมุย แกรนด์ ฮอลล์  แก้วสมุยรีสอร์ท  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more...

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิต-ภาษา ปีการศึกษา 2558 

Read more...

ภาพกิจกรรม