มุมข่าวสาร "เทพมิตรศึกษา"

ประกาศ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง ของดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จึงประกาศหยุดเรียนพิเศษ 1 วัน ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ในระดับชั้นประถม และมัธยม ส่วนระดับอนุบาล เรียนตามปกติ