ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียน


E - Money

ระบบตรวจสอบเงินเดือน

Download Document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ


Gallery

คลังภาพกิจกรรมทั้งหมด

เมื่อวันที่  22  มกราคม  2558  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more...

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557

Read more...

เมื่อวันที่ 17  มกราคม  2558  คณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "วันครู สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2"  โดยมีโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมถึง 8 โรงเรียน

Read more...

เมื่อวันที่ 11  มกราคม  2558  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไป

Read more...

ภาพกิจกรรม